Thursday, January 20, 2005

wahai anak ku...

Sebahagian daripada nasihat Rasulullah s.a.w. kepada umatnya:

Ertinya: “ Adalah dkira sebagai tanda berpalingnya Allah Taala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya (iaitu beribadat kepada Allah) maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya (pada hari kiamat nanti) dan siapa yang umurnya lebih daripada empat puluh tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka”.
Petikan daripada buku Ayyuhal Walad (Wahai Anakku Yang Tercinta), karangan Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali.

No comments: