Thursday, August 31, 2006

Burung Hijau

Someone forward this to me:
Bila hamba Allah menggucapkan Laillahaillallah maka keluarlah dari
mulutnya yang menggucapkan perkataan yang mulia itu seekor burung hijau.Maka burung hijau akan naik ke Arasy Allah dan berkicauanlah burung-burung
tadi dibawah Arasy. Melihat kejadian itu malaikat yang menjaga Arasy Allah
memerintahkan kepada burung-burung tadi supaya diam tetapi tidak dipatuhi
oleh mereka.Oleh kerana arahan yang diberi tidak dipatuhi,malaikat yang
menjaga Arasy mengadap Allah SWT menceritakan kejadian itu. Maka Allah
memerintahkan malaikat tersebut supaya memberitahu burung-burung supaya
diam. Apabila perintah itu diberitahu kepada mereka.

Maka berkatalah burung-burung itu... "wahai malaikat yang menjaga Arasy
Allah, kami boleh mendiamkan diri kami tetapi dengan satu permintaan"

bertanya malaikat "Apakah permintaan itu?"

berkata burung-burung itu" Jika Allah ampunkan dosa-dosa orang yang
mengucapkan kalimah Lailahaillallah sehingga terciptanya aku,barulah aku
akan tidak membuat bising disini".

berkata malaikat itu"baiklah aku akan sampaikan kepada Allah".

beredarlah malaikat dan menyembah Allah dan disampaikan permintaan tadi
kepada Allah. Maka Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menerima
permintaan tersebut.

Malaikat pun pergi berjumpa dengan burung-burung itu dan mengatakan bahawa
Allah telah menerima permintaan mereka.

Maka dengan segera mereka tidak membuat bising dan mereka bergantungan
diArasy Allah sambil berzikir dan memohon keampunan untuk orang yang
mengucap Lailahaillallah tadi sehingga hari kiamat.

Oleh itu kita manusia sepatutnya tidak melepaskan peluang yang diberi oleh
Allah itu. dengan hanya mengucap kalimat yang disukaii olah Allah maka
balasanya berterusan hingga hari kiamat. Maha suci Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

sekian ...wallahuaqlam...........

No comments: